Moet ik perse thuis zijn?

Nee, maar Vagebond moet wel bij de hond kunnen. Soms is hiervoor een sleutel van het huis of poort nodig. Omdat we hier spreken over vertrouwen met de hoofdletter V laat Vagebond onder andere een bewijs van goed gedrag zien tijdens het intakegesprek. Maar over het algemeen levert ‘de sleutel’ geen probleem op; voorop staat dat ‘het goed moet voelen’om de hond aan Vagebond mee te geven. De rest volgt dan vanzelf. Verder stuurt Vagebond een appje met een kort verslagje van de wandeling en de haal-en brengtijden. En legt uw hond minimaal ‘handdoekdroog’ en tevreden in zijn mandje.

Lopen de honden los?

In principe wel, tenzij dit anders is afgesproken met de eigenaar van de hond of als de hond voor het eerst meegaat. Vagebond laat de honden uit op een eigen omheind terrein van 10.000 m2. Toch gaat uw hond de eerste keer aan de looplijn mee. Het is tenslotte ook bere-spannend zo allemaal met ‘vreemden’. Op het moment dat uw hond ontspannen in de groep loopt, hij oogcontact heeft met Angelique en ook komt als hij geroepen wordt, dan mag hij los meelopen. Meestal lopen de honden tijdens de tweede wandeling los.

Gaat dat wel goed zoveel honden bij elkaar?

Ja, maar hier gaat wel enig beleid aan vooraf! Want, meegaan met Vagebond moet een feest zijn voor uw hond. Honden met andere ideeën hierover mogen niet mee. Verder wordt er bij het samenstellen van de roedel heel secuur gekeken naar de rangorde. Dit om de twist voor de functie ‘roedelleider’ min of meer pro form te laten verlopen.

 

Heeft mijn hond extra entingen nodig?

Honden die met Vagebond meegaan, hebben naast de jaarlijkse cocktail ook de rabiës-enting nodig (buitenland). Dit omdat het terrein waar we wandelen net over de grens in België ligt. Een enting voor kennelhoest mag, maar is niet verplicht.

Mogen alle honden mee?

Ja, alle honden van alle leeftijden mogen mee met Vagebond, mits ze ouder zijn dan zes maanden of niet loops. Uiteraard wordt er wel gekeken of uw hond verantwoord in de groep past.

 

rooster        wie laat mijn hond uit?             ik heb nog een andere vraag…